Provádíme instalace potrubí pro dodávku materiálu k vstřikolisům ze sušících sil, zásobníků, velkokapacitních venkovních sil. Dále provádíme instalace vakuového potrubí včetně připojení na konečné zařízení pohyblivými hadicemi včetně elektro a IT rozvodů pro konečná zařízení, instalace rozvodů chladících kapalin a stlačeného vzduchu potrubím dle požadavku zákazníka.

  • Dorpava materiálů pro vstřikolisy
  • Vakuové rozvody
  • Rozvody chladících médií
  • Rozvody stlačeného vzduchu